Nieuw Nederlands initiatief voor symfo: Progmotion

Op maandag 20 februari jl. is in Den Haag de Stichting Progmotion opgericht. De stichting heeft tot doel om progressive rock in Nederland een nieuwe impuls te geven. Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar de organisatie van concerten en festivals, maar ook de website (www.progmotion.com) met nieuws en de concertagenda zal een belangrijke rol gaan spelen.

Initiatiefnemer (en tevens voorzitter) Gert-Jan van Middelkoop is er helder over: “Naar ons idee is er nog volop ruimte voor groei van de progressive rock in Nederland. In het beleidsplan van de stichting is duidelijk verwoord dat we streven naar een betere geografische spreiding van prog-concerten. Een tweede belangrijk punt is de constatering dat bands en podia veel kansen laten liggen op het gebied van promotie. De stichting zal dan ook niet alleen haar eigen evenementen intensief en op originele wijze promoten, maar desgevraagd ook ondersteuning verlenen aan anderen. Tenslotte zal de stichting zich ook sterk maken om de programmering van podia beter op elkaar af te stemmen. In de komende weken en maanden zal er geleidelijk invulling worden gegeven aan onze activiteiten.”

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit een vijftal capabele, enthousiaste personen. Daarnaast hebben zich al vrijwilligers aangemeld om de stichting te ondersteunen en ontving de stichting talrijke steunbetuigingen uit binnen- en buitenland.

De stichting verwacht in het derde kwartaal van 2012 het eerste Progmotion-festival te kunnen laten plaatsvinden. Op de website, via persberichten en via social media worden binnenkort nadere aankondigingen gedaan.